Inovcluster

Inovcluster

InovCluster – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, har sitt huvudkontor vid Agro-Food Technological Support Center i Castelo Branco. Inovclusters bidrag är inriktat på att öka konkurrenskraften hos lokala och regionala produktionssystem. Det syftar också till att utmärka Portugals centrala region på nationell och internationell nivå. Inovclusters huvuduppgift är att fungera som en stärkande plattform i Centroregionens jordbruks- och livsmedelssektor, stärka genomförandet av initiativ och tillhandahålla tjänster för forskning, utveckling och innovation (IDI), internationalisering och stärkande av näringslivet, genom att arbeta i närhet och dra nytta av den kompetens och de resurser som finns tillgängliga från alla referensagenter i regionen.
Inovclusters deltagande i FASTFOOD & CAFÉ & RESTAURANT EXPO syftar till att främja och förbättra utbudet inom den portugisiska sektorn för agrofood, vinturism och gastronomisk turism genom en kampanj för att harmonisera portugisiska och svenska produkter. Deltagandet omfattar främjande av reklampresentationer av produkter för vinturism och agrolivsmedel.

Kontakta oss

Scroll to Top