Från utbildning till jobb på under en vecka

Från utbildning till jobb på under en vecka

Att branschen behöver tillföra personal till arbetsmarknaden är årtiondets understatement. För oss som personal- och utbildningsföretag är lösningar på personalbristen vår absolut största drivkraft. För att bidra med värde på arbetsmarknaden och vara en del av lösningen måste vi skapa ny personal med rätt kompetens, inte bara anställa de som redan kan, och utveckla för att behålla den kompetens som redan finns.

Scroll to Top