Bonduelle

Bonduelle

Om oss

Bonduelle är ett franskt familjeägt företag och är ledande på marknaden för alla slags förbearbetade grönsaker. Koncernen, som grundades 1853 av Louis Bonduelle, levererar skonsamt konserverade grönsaker till mer än 100 länder. Våra moraliska och etiska principer sätter ramarna för våra affärsaktiviteter, som har vuxit under loppet av sex generationers verksamhet i lantbrukssektorn. Bonduelle-koncernens aktiviteter är fokuserade på tre områden: Djupfrysta grönsaker, grönsaker på burk och Fresh-Cut-sallader. Vår tillväxt baseras på innovation, en komplett varumärkesportfölj och vår unika kunskap inom förbearbetning av grönsaker. Bonduelle noterades 1998 på sekundärmarknaden på fondbörsen i Paris. Aktiemajoriteten ägs fortsatt av familjen med Christophe Bonduelle som koncernens styrelseordförande.
Vi vill vara det företag som man globalt tänker på i samband med vegetabiliska produkter och välmående.

Med utgångspunkt i våra kunskaper om lantbruk och matvaror och genom ständig utveckling arbetar vi för en balanserad kost. Dessutom anpassar vi oss alltid till de kulturella och lantbruksmässiga specialiteterna i de regioner där vi har våra affärsaktiviteter. Den viktigaste framgångsfaktorn och grundvalen för varje affärsaktivitet är en ansvarsmedveten behandling av människor och natur. Vår strategi är grundad på en framåtblickande attityd som tar hänsyn till alla aspekter av vårt sociala ansvar. Detta innefattar först och främst största möjliga minskning av vår produktionsapparats miljöpåverkan och en så hållbar drift som möjligt.

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top