Environmental move - Förpackningar som räddar klimatet

Idag är nästan all mat vi köper paketerad, oavsett om du handlar i dagligvaruhandeln eller svänger förbi en restaurang och köper take-away. Samtidigt är paketeringsfrågan omstridd idag. Hur påverkar plasten, glaset, pappret och metallen maten? För att inte tala om miljöaspekten? Tack vare ökad medvetenhet och kunskap bland konsumenterna, är hållbara förpackningar en av de hetaste trenderna inom matindustrin idag.  

Arbetet för klimatsmarta förpackningar har pågått under en längre tid, där framförallt nedskärning av plast har varit i fokus. Från första januari 2022 blev flera engångsartiklar förbjudna, bland annat sugrör och plastbestick, vilka nu har ersatts av alternativa material. Även om reglerna främst berör plast är tanken att behovet av engångsartiklar ska minska, oavsett vilket material det gäller. 

Det är delvis tack vare konsumenternas efterfrågan som många varumärken väljer att tillhandahålla miljövänliga och hållbara förpackningar idag. Men det handlar inte bara om att materialet i sig ska vara miljövänligt, utan att alla steg i livscykeln ska vara hållbara. Detta ökar kravställningen på produktionen. Materialet i förpackningen ska inte kunna påverka produkten, formatet ska vara i rätt storlek för att motverka matsvinnet. Dessutom ska förpackningenhelst väga så lite som möjligt för att göra transporterna lättare. Dessutom ska förpackningen vara enkelt att återvinna.

Ser vi bortom de allra nödvändigaste faktorerna, så spelar dessutom designen av förpackningen en allt viktigare roll idag. De senaste åre har vi sett olika strategier bland varumärken. Funktionella förpackningar, minimalistisk design och personliga budskap likt Oatly, Coca Cola eller Lohilo är några av de designer som stuckit ut. Att uttrycka sitt varumärke och image har blivit allt viktigare bland producenter inom dagligvaruhandeln, med syftet att sticka ut på hyllan.  

Det finns med andra ord flera faktorer att ta ställning till idag i utformandet av nya förpackningar. Vi ser med spänning fram emot att se hur varumärken kommer att pussla ihop alla delar i kombination med sitt egna personliga uttryck och historia.

Scroll to Top