Order  
  Stand   J01

Convenience Stores Sweden AB

Convenience Stores Sweden (fd Svensk Servicehandel & Fast Food) är en branschorganisation för företagare med servicebutiker, spel- och tobaksbutiker, kiosker, trafikbutiker, konfektyrbutiker, samt gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsområden samt caféer. Convenience Stores Sweden (CSS) är ett nätverks- och kunskapscentrum för butiker, kedjor, grossister och leverantörer. Vi bidrar till utveckling, effektivitet och lönsamhet inom convenience.
CSS övergripande

Läs mer »
Scroll to Top